Sveiki apsilankę Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne

 

 startlogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šv. Jėzaus Teresės „Steigimų knygos“ rankraščio faksimilė

Aktualijos

 • Nuncijaus viešnagė ir homilija minint Bažnyčios Mokytoją Jėzaus Teresę

  Spalio 15 d., švenčiant Šv. Jėzaus Teresės iškilmę, mūsų vienuolyne svečiavosi apaštališkasis nuncijus – arkivyskupas dr. Petaras Rajičius. Kviečiame paskaityti jo homiliją, pasakytą šv. Mišių metu. Skaityti daugiau
 • Juan Antonio Marcos. Jėzaus Teresė ir širdies klausa

  Visi galime žodžiais „sužeisti“, tačiau jais galime ir „išgydyti“, ir „užgydyti“. Todėl žodžiai yra ir sielos „vaistai“, tikri nuskausminamieji ir patikimi raminamieji. Jie gali tapti geriausiu receptu. Esama atgaivinančių, sugrąžinančių taiką, nuraminančių, atnešančių palengvėjimą, paguodžiančių žodžių... Tai gydomoji žodžių galia, ją turi pirmiausia vidiniai, širdimi ir širdyje girdimi žodžiai, ateinantys iš Dievo.  Skaityti daugiau
 • Su šv. Kryžiaus Jonu ieškant To, kuris dar labiau mūsų ieško

  Ian Matthew. Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šv. Kryžiaus Jonu. / Iš anglų ir ispanų kalbų vertė sesuo Kryžiaus Ieva Marija OCD. – Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2020. – 232 p. – Serija: Karmelio knyga. Tėvo basojo karmelito Iain’o Matthew knyga „Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šventuoju Kryžiaus Jonu“ skirta alsinamiems Dievo ilgesio ir nors nedrąsiai, bet apsisprendusiems nerti į nežinomybę – ieškoti Dievo, kurio taip trokšta širdis. Į šią kelionę Dievop tėvas Skaityti daugiau
 • Dievo įsiveržimas“ – nauja knyga apie dvasinę kelionę su šv. Kryžiaus Jonu

  Į Kryžiaus Joną neretai žvelgiame kaip į visiško savęs atsižadėjimo reikalaujantį asketą. Kartais gali atrodyti, kad jo griežtumas pernelyg sunkus mūsų silpnumui. „Ar Kryžiaus Jonas galėtų mus suprasti, jei kalbėtume apie tamsiąsias savo gyvenimo puses? Ar jis buvo atsidūręs ties tokia riba, kurią peržengus viskas, regis, sudūžta?“ – klausia knygos autorius. Skaityti daugiau
 • Bendruomenės rekolekcijos su t. Kazimieru OSB

  Spalio 21–27 dienomis mūsų bendruomenė gyveno rekolekcijų ritmu. Rekolekcijų vedėjas šiemet buvo Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB. Tėvas Kazimieras pasirinko kalbėti apie bendruomenę kaip seseriškos meilės slėpinį. Skaityti daugiau
 • Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyno įsikūrimo 25 metų jubiliejus

  Spalio 1 d., Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės iškilmėje, šventėme Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyno įsikūrimo 25 metų jubiliejų. Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo naujai paskirtas apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Petar Rajič, vyskupai Eugenijus Bartulis ir Linas Vodopjanovas OFM, gausus būrys kunigų, kitų kongregacijų seserys, vietinės valdžios atstovai, kaimynai, bičiuliai, geradariai. Skaityti daugiau
 • Vizitacija ir priorės rinkimai

  Rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 d. mūsų vienuolyne vyko tėvo Rafal‘io Wilkowski‘o OCD, Ordino sekretorius seserims, kanoninė vizitacija ir vienuolyno vyresniosios rinkimai. Vienuolyno vyresniąja trejų metų kadencijai išrinkta sesuo Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Veido Nijolė Marija OCD. Skaityti daugiau
 • J.E. arkivyskupo Luigi Bonazzi viešnagė

  Liepos 21 d. mūsų vienuolyne lankėsi apaštališkasis nuncijus Kanadoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, 2009–2014 metais rezidavęs Lietuvoje. Tarnaudamas Lietuvoje nuncijus dažnai aplankydavo mūsų bendruomenę, todėl su džiaugsmu ir nekantrumu laukėme jo viešnagės. Skaityti daugiau
 • Ugdymo kursas apie maldą

  Birželio 19–25 dienomis mūsų vienuolyne viešėjo t. Pedro Tomás Navajas OCD. Tėvas Pedro gyvena Ispanijoje, Burgoso basųjų karmelitų bendruomenėje. Jis yra daugelio straipsnių autorius, veda kursus, rekolekcijas, skaito konferencijas karmelitiškojo dvasingumo temomis, redaguoja žurnalą „Orar“. Eilę metų buvo renkamas Ispanijos basųjų karmelitų provincijos provincijolu. Buvo provincijolo patarėjas, taip pat vyresnysis bei naujokų mokytojas įvairiose brolių karmelitų bendruomenėse. Skaityti daugiau
 • Viešnagė Didžiojoje Britanijoje

  Gegužės 19–24 dienomis Anglijoje, Boars Hill rekolekcijų centre (šalia Oksfordo), vyko pradinio ugdymo kursas, skirtas seserims karmelitėms. Jame dalyvavo Didžiosios Britanijos Basųjų karmeličių asociacijai priklausančios seserys (novicės bei pirmųjų įžadų), taip pat dvi seserys iš Islandijoje esančio karmeličių vienuolyno ir Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno pirmųjų įžadų sesuo Danguolė Marija. Skaityti daugiau
 • 1

startseite

 Brangus skaitytojau ir drauge, 

Sveikiname apsilankius Basųjų karmeličių vienuolyno svetainėje. Pasitikėkite – visada už Jus meldžiamės visuose Jūsų reikaluose! Šv. Jėzaus Teresės, mūsų Steigėjos, charizma – malda ir draugystė su Dievu. Karmeličių seserų darbas ir įsipareigojimas – stovėti Viešpaties akivaizdoje meldžiantis už Bažnyčią ir visą žmoniją, mylint Dievą ir būnant tyro vandens srove, per kurią Jo Meilė ir Gailestingumas gali pasiekti kiekvieną žmogų jo kasdienybėje. Mūsų pašaukimas – visiškai priklausyti Jėzui, gyvenant pašvęstąjį gyvenimą seseriškoje bendruomenėje.

Lankantis šioje svetainėje mūsų gyvenimas Jums atsiskleis labiau. Telaimina Jus Dievas!

 sesuo Marija Juozapa OCD

P. S. Jeigu norite, kad Jus užtartume malda, rašykite mums elektroniniu paštu, nurodydami intencijas, ir būkite tikri – melsimės už Jus.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius