Sveiki apsilankę Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne

 

 startlogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šv. Jėzaus Teresės „Steigimų knygos“ rankraščio faksimilė

Aktualijos

 • Skubus skelbimas dėl šv. Mišių

  Mieli Karmelio Bičiuliai,  gruodžio 31 dieną, 22 val., mūsų vienuolyne šv. Mišios nebus aukojamos. Atsiprašome už nepatogumus. Linkime Jums Dievo palaimos ir Jo malonių ateinančiais 2022 metais! Skaityti daugiau
 • Apie šventąją Jėzaus Teresę – skaitytoją ir rašytoją

  Spalio 15-ąją, Bažnyčiai minint šventąją Jėzaus Teresę, Marijos radijo laidoje „Knygų lentynoje“ sesuo Laima OCD apžvelgė šios Bažnyčios Mokytojos knygas, išleistas lietuvių kalba, papasakojo, kaip Jėzaus Teresė ugdėsi skaitydama ir ugdė bei mokė kitus savo raštais. Dėl laidos trukmės apžvalgą teko gerokai trumpinti. Tad dabar skaitytojams siūlome kur kas platesnį tekstą šia tema. Skaityti daugiau
 • Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos iškilmė ir sesers Jėzaus Danguolės Marijos iškilmingieji įžadai

  Liepos 16 dieną Basųjų karmelitų ordinas švenčia Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos iškilmę. Iškilmės liturgijoje karmelitai dėkoja Tėvui už šią neapsakomos Jo meilės dovaną ir pagerbia Mariją, kontempliuodami jos gyvenimo slėpinius ir jos kaip visų žmonių Motinos ir Karmelio Karalienės misiją. Marija karmelitams ir visiems krikščionims yra maldos mokytoja, mokanti mąstyti Dievo žodį, juo gyventi ir jį skelbti. Ji drąsina mus atsiverti Dievui ir nuolat gyventi Jo akivaizdoje. Marija yra dvasinė Motina, lydinti mus krikščioniškojo Skaityti daugiau
 • Basųjų karmelitų ordino generalinio vyresniojo laiškas basosioms karmelitėms

  Brangios seserys, šiandien sueina dvylika metų, kai atlieku teresiškojo Karmelio generalinio vyresniojo tarnystę. Iš tiesų buvau išrinktas 2009 m. balandžio 20 d. Fatimoje. Į man užduotą įprastą klausimą: „Ar sutinkate?“, manau, kad atsakiau „taip, sutinku“ tikėdamas, jog tokia yra Dievo valia. O pats sau pridūriau: „Nors (o gal būtent todėl, kad) tai visiškai nesuprantama, turint galvoje, kas esu, kad beveik neturiu patirties (tik vienus metus buvau mažos provincijos provincijolas) ir kad šioms pareigoms esu per Skaityti daugiau
 • Salvador Ros García OCD. Didžiojo penktadienio meditacija

  1. Kryžiaus papiktinimas Jėzaus mirtis nukryžiuojant yra nepaneigiamas istorinis faktas. Apie tai rašo romėnų istorikas Tacitas: „Kristus buvo nubaustas mirties bausme valdant Tiberijui, Poncijaus Piloto nuosprendžiu“ (Analai 15, 43). Tačiau pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kad nukryžiavimas, kaip ir sudeginimas bei atidavimas žvėrims, buvo pati baisiausia romėnų baudžiamosios teisės bausmė, kone be išimties skirta vergams, kriminaliniams nusikaltėliams, teroristams ir laikyta mors turpissima, žiauriausia ir gėdingiausia mirtimi, negana to, ja nubaustųjų kūną palikdavo nukraujuoti ir sulesti Skaityti daugiau
 • Mieli mūsų Geradariai ir Bičiuliai,

  Norime papasakoti apie mus užklupusius rūpesčius. Kai kurie jau žinote, kad pastaruoju metu tenka iš pagrindų remontuoti vienuolyno pastatą. Darbus pradėjome prieš kelerius metus. Jūsų aukomis pavyko pakeisti dalį koplyčios langų, apšiltinti vakarinę jos sieną. Dėl drėgmės rūsyje buvo įsiveisęs pelėsis, todėl pirmiausia sutvarkėme drenažo sistemą aplink pastatą ir apšiltinome išorinės pastato sienos pamatus. Šiuo metu tie patys darbai atliekami vidiniame vienuolyno kiemelyje. Labai džiaugiamės, kad dėl Jūsų dosnumo pavyksta pamažėl tęsti darbus, ir laiminame Skaityti daugiau
 • „Viešpats man padovanojo Lietuvą!“ Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

  „Dievas tau duoda, kad tu duotum kitiems“, – sako ses. Marija Juozapa (g. 1947), paklausta, kaip ji, Škotijoje gimusi ir lietuviškų šaknų turinti vienuolė, pirmąkart į Lietuvą atvykusi 1994 metais, ryžosi čia steigti vienuolyną. Sulaukusi tokio amžiaus, kai, rodos, jau galėjo atsidėti kontempliatyviam gyvenimui, ši moteris atsiliepė į Dievo kvietimą, kuris jos įprastą kasdienybę sujudino iš pamatų. Nepriklausomybės aušroje besikūrusio Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno istorija yra ne tik to laiko Lietuvos, bet ir mūsų visų dvasinio Skaityti daugiau
 • Nuncijaus viešnagė ir homilija minint Bažnyčios Mokytoją Jėzaus Teresę

  Spalio 15 d., švenčiant Šv. Jėzaus Teresės iškilmę, mūsų vienuolyne svečiavosi apaštališkasis nuncijus – arkivyskupas dr. Petaras Rajičius. Kviečiame paskaityti jo homiliją, pasakytą šv. Mišių metu. Skaityti daugiau
 • Juan Antonio Marcos. Jėzaus Teresė ir širdies klausa

  Visi galime žodžiais „sužeisti“, tačiau jais galime ir „išgydyti“, ir „užgydyti“. Todėl žodžiai yra ir sielos „vaistai“, tikri nuskausminamieji ir patikimi raminamieji. Jie gali tapti geriausiu receptu. Esama atgaivinančių, sugrąžinančių taiką, nuraminančių, atnešančių palengvėjimą, paguodžiančių žodžių... Tai gydomoji žodžių galia, ją turi pirmiausia vidiniai, širdimi ir širdyje girdimi žodžiai, ateinantys iš Dievo.  Skaityti daugiau
 • Su šv. Kryžiaus Jonu ieškant To, kuris dar labiau mūsų ieško

  Ian Matthew. Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šv. Kryžiaus Jonu. / Iš anglų ir ispanų kalbų vertė sesuo Kryžiaus Ieva Marija OCD. – Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2020. – 232 p. – Serija: Karmelio knyga. Tėvo basojo karmelito Iain’o Matthew knyga „Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šventuoju Kryžiaus Jonu“ skirta alsinamiems Dievo ilgesio ir nors nedrąsiai, bet apsisprendusiems nerti į nežinomybę – ieškoti Dievo, kurio taip trokšta širdis. Į šią kelionę Dievop tėvas Skaityti daugiau
 • 1

startseite

 Brangus skaitytojau ir drauge, 

Sveikiname apsilankius Basųjų karmeličių vienuolyno svetainėje. Pasitikėkite – visada už Jus meldžiamės visuose Jūsų reikaluose! Šv. Jėzaus Teresės, mūsų Steigėjos, charizma – malda ir draugystė su Dievu. Karmeličių seserų darbas ir įsipareigojimas – stovėti Viešpaties akivaizdoje meldžiantis už Bažnyčią ir visą žmoniją, mylint Dievą ir būnant tyro vandens srove, per kurią Jo Meilė ir Gailestingumas gali pasiekti kiekvieną žmogų jo kasdienybėje. Mūsų pašaukimas – visiškai priklausyti Jėzui, gyvenant pašvęstąjį gyvenimą seseriškoje bendruomenėje.

Lankantis šioje svetainėje mūsų gyvenimas Jums atsiskleis labiau. Telaimina Jus Dievas!

 sesuo Marija Juozapa OCD

P. S. Jeigu norite, kad Jus užtartume malda, rašykite mums elektroniniu paštu, nurodydami intencijas, ir būkite tikri – melsimės už Jus.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius

480px Facebook f logo 2019.svg