• Simple Item 8
  • Simple Item 5
  • Simple Item 1
  • Simple Item 2
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyne šį pavasarį baigėsi dvejus metus trukęs novicių kursas. Šį kursą organizavo Lietuvos moterų vienuolijų aukštesniųjų vyresniųjų konferencija. Apaštališkosios seserys novicės kartu su karmeličių novicėmis ir savo magistromis, susirinkusios į karmeličių vienuolyną Paštuvoje, ištisą savaitę (tris kartus per metus) kartu klausydavosi paskaitų (įvado į Šventąjį Raštą, liturgikos, pašvęstojo gyvenimo teologijos, pašvęstojo gyvenimo psichologijos, paskaitų apie vienuolijų charizmas), diskutuodavo grupelėse, bendraudavo per bendras rekreacijas.

Šie bendri kursai praturtino ne tik gausiomis žiniomis, bet ir bendrystės džiaugsmu. Skirtingų bendruomenių novicės dalijosi, kad kartu praleista savaitė sujungdavo į dar vieną bendruomenę - naujokių bendruomenę! Sugrįžusios į savo bendruomenes nepamirštame viena kitos lydėti pašaukimo kelionėje malda.

Dėkojame organizatoriams už tokią praturtinančią patirtį pašaukimo kelionės pradžioje.

 

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius