• Simple Item 7
  • Simple Item 5
  • Simple Item 2
  • Simple Item 1
  • Simple Item 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Užbaigiant Šv. Jėzaus Teresės jubiliejinius metus, lapkričio 4 dieną Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultete dr. Jūratė Micevičiūtė skaitė paskaitą tema: „Šventoji, kuri moko mus juoktis“. Kviečiame pasiklausyti (paskaitos įrašas), o paskaitą iliustravusias skaidres galima pasižiūrėti čia.

Jūratė Micevičiūtė – humanitarinių mokslų daktarė, publicistė, prieš dešimt metų Lietuvoje pristačiusi išlaisvinimo teologiją, paskelbusi nemažai vertimų iš vokiečių ir ispanų kalbų bei esė aktualiomis socialinėmis temomis žurnaluose „Naujasis Židinys-Aidai“, „Sandora“ ir interneto dienraštyje Bernardinai.lt (bei žurnale „Kelionė“). Krikščioniškojo socialinio mokymo dėstytoja, išvertusi iš ispanų kalbos populiaraus teologo Luiso Gonzalezo Carvajalio monografiją „Toks yra mūsų tikėjimas“ (Katalikų pasaulis, 2001), Ispanijoje išleistą 20 kartų, joje tikėjimo tiesos pristatomos akademinio pasaulio žmonėms. 2014 m. sausį Kantabrijos universiteto (Ispanija) Filologijos fakultete apsigynė darbą daktaro laipsniui gauti kognityvinės lingvistikos srityje tema „Žiniasklaidos tekstų struktūravimas ir jo įtaka auditorijos moralinėms nuostatoms“. Ispanų kalba paskelbė 2 mokslinius straipsnius ir 2 konferencijų pranešimus disertacijos tema.

Pastaraisiais metais iš XVI a. ispanų kalbos išvertė šv. Kryžiaus Jono „Kopimą į Karmelio kalną“ (Aidai, 2013) ir šv. Jėzaus Teresės „Vidinę pilį“ (Katalikų pasaulio leidiniai, 2014), o šiemet išleido kelionių knygą „17 šv. Teresės miestų“ (Aštuntoji diena, Bernardinai.lt leidykla), skirtą mėgstantiems ne tik pakeliauti, bet ir drauge susipažinti su išskirtine ispanų ir pasaulinės kultūros asmenybe, jos 500 metų gimimo jubiliejų 2015 m. iškilmingai šventė Visuotinė Bažnyčia.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius