• Simple Item 8
  • Simple Item 7
  • Simple Item 5
  • Simple Item 1
  • Simple Item 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Sausio 24–29 dieną mūsų vienuolyne viešėjo Kristaus Visavaldžio, Pašvęstųjų Valdovo, ikona, nutapyta Pašvęstojo gyvenimo metų proga. Ją nutapė, arba „parašė“ (graikų k. eikon graphos – ikonografija reiškia ikonų „rašymą“), sesuo karmelitė Nijolė Marija Marcinkevičiūtė. 2015 metų sausio 17 dieną Jėzaus Kristaus, Pašvęstųjų Valdovo, ikona, buvo pašventinta Pašvęstojo gyvenimo metų simpoziume ir pradėjo kelionę po Lietuvos vienuolijas, taip mus visus sujungdama melstis ir dėkoti už pašvęstojo gyvenimo dovaną. Šįmet šią ikoną parsivežėme iš sausio 23 dieną Kretingoje vykusios Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymo šventės, kurioje išgyvenome bendrystės ir neišdildomo džiaugsmo akimirkas.

Sausio 29 dieną ikoną perdavėme Kauno seserims benediktinėms. Drauge su jomis šventėme rekreaciją, seserys benediktinės dalijosi dar labai gyvais įspūdžiais iš Pašvęstojo gyvenimo metų uždarymo šventės Kretingoje. Kartu su seserimis benediktinėmis meldėmės Vakarinę liturginių valandų maldą.

Dėkojame Dievui už šią keliaujančią dovaną.

IMG 0164

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius