2016 metų liepos 28–rugpjūčio 1 d. mūsų vienuolyne vyko Ordino generalinio vyresniojo tėvo Saverio Canistra’os OCD pastoracinė vizitacija. Rugpjūčio 1 d. per bendruomenės priorės rinkimus priore buvo išrinkta sesuo Jėzaus Laima OCD.