• Simple Item 5
  • Simple Item 1
  • Simple Item 7
  • Simple Item 8
  • Simple Item 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Toje begalinėje meilėje,

kylančioje iš juodviejų,

didžiai maloningus žodžius

Tėvas ištarė Sūnui,

iš tokių žavesio gelmių,

kokių neperpras niekas;

gėrėjosi jais vien Sūnus,

nes jie – tik jam skirti.

Tai, ką jisai suprato,

buvo pasakyta:

„Taip nieks manęs nedžiugina, Sūnau,

kaip tik būti su tavim drauge,

o tai, kas džiugina mane, –

tavyje myliu.

Kas man labiausiai primena tave,

tas man priimtinas labiausiai.

O kas į tave niekuo nepanašus, –

neras manyje nieko.

Man mielas vien tik tu,

o Gyvastie manos Gyvybės!

Esi šviesa manos šviesybės,

esi manoji išmintis,

esmės manos paveikslas,

kuriuo aš taip labai gėriuosi.

Tam, kas tave mylės, Sūnau,

save aš atiduosiu,

tokia pat meile kaip tave

aš jį mylėsiu,

už tai, kad jis tave pamilo,

tave, kurį aš šitaip myliu.

Iš ispanų kalbos vertė sesuo Jėzaus Širdies Teresė

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius