Kovo 25-ąją, Viešpaties Apreiškimo dieną, mūsų sesuo Jėzaus Danguolė Marija davė pirmuosius įžadus, taip dar labiau pasišvęsdama Dievui. Iškilmėje dalyvavo ir drauge meldėsi gausus jos artimųjų bei bičiulių būrys. Ir toliau lydėkime vieni kitus malda.