• Simple Item 2
  • Simple Item 7
  • Simple Item 5
  • Simple Item 8
  • Simple Item 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kviečiame į šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės laiškų rinktinės
„MILŽINO ŽINGSNIAIS“ sutiktuves!

tereseles laiskai vir m


Birželio 7 d. 17 val. KLAIPĖDOJE
Klaipėdos miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje
(Turgaus g. 8)


Birželio 8 d. 19 val. KAUNE
Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos namuose
(Gedimino g. 5)


Birželio 9 d. 12 val. PANEVĖŽYJE
Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje
(Respublikos g. 14)


Birželio 10 d. 17 val. VILNIUJE
Išganytojo bažnyčioje, prie Šv. Jono brolių vienuolyno
(Antakalnio g. 27)


 

DALYVAUS:

Svečias iš Prancūzijos tėvas basasis karmelitas Philippe Hugelé,
Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno vyresnioji sesuo Laima,
knygos vertėja sesuo Barbora (Šv. Jono kontempliatyviosios seserys),
knygos redaktorė Asta Petraitytė.

Į vieną knygą surinkti visi išlikę Bažnyčios mokytojos ir vienos iš garsiausių šventųjų Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės laiškai. Kiekvienas laiškas palydimas gausių nuorodų į konkrečius šv. Teresės ir jos artimųjų gyvenimo įvykius. Taip pat pateikiama daug paaiškinimų, padedančių geriau suprasti to meto visuomenę ir Bažnyčią, kurioje užaugo ir atsiskleidė būsima šventoji. Iš laiškų ją pažįstame kaip dukrą, seserį, dukterėčią, pusseserę, seserį karmelitę ir Kristaus mylimąją. Išsamus kontekstas leidžia įvertinti Kūdikėlio Jėzaus Teresės dvasinių atradimų naujumą ir gaivumą, jų reikšmę visai Bažnyčiai. Laiškai turėtų sudominti ne tik šios šventosios mylėtojus, bet ir trokštančius sugrįžti prie tikrosios dvasinio gyvenimo versmės ir nepaprastos teologinės gelmės, į kurią laiškų autorė neria su didžiuliu vaiko pasitikėjimu. Ji liudija žmogų brandinančios ir perkeičiančios Dievo malonės galybę, įgalinančią mylėti, kaip pats Dievas myli.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius