• Simple Item 1
  • Simple Item 5
  • Simple Item 8
  • Simple Item 2
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Šeštadienį, spalio 6 d., mūsų vienuolyne viešėjo J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge šventėme šv. Mišias. Pamokslo metu ganytojas pabrėžė kontempliatyvaus gyvenimo svarbą Bažnyčioje. „Esate reikalingos Bažnyčiai“, – sakė kardinolas. Jis atkreipė dėmesį, kad spalio mėnesį minime daug šventųjų: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, šv. Pranciškų, šv. Faustiną Kovalską... Pasak kardinolo, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė yra didžioji gailestingosios Dievo meilės skleidėja. Paaukojusi savo gyvenimą maldai, ypač maldai už kunigus, troškusi „būti meile Bažnyčios širdyje“, ji tapo didžia šventąja ir misijų globėja, nes Šventoji Dvasia paprastame ir paslėptame karmelitės gyvenime nuveikė didžių dalykų.

kardinolasJo Eminencija taip pat prisiminė popiežiaus Pranciškaus apsilankymą Lietuvoje, jo paraginimus pašvęstiesiems, akcentavo būtinybę išlaikyti gyvą Dievo troškulį, gyventi iš Šventosios Dvasios kylančiu džiaugsmu, nes tik džiugus gyvenimas gali tapti liudijimu kitiems. „Šventoji Dvasia suburia mus į vienybę, suderina mūsų skirtingumus ir suteikia jėgų vykdyti Bažnyčios patikėtą misiją“, – sakė kardinolas.

Po šv. Mišių visi drauge susirinkome švęsti agapės.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius