• Simple Item 7
  • Simple Item 8
  • Simple Item 1
  • Simple Item 5
  • Simple Item 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Liepos 21 d. mūsų vienuolyne lankėsi apaštališkasis nuncijus Kanadoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, 2009–2014 metais rezidavęs Lietuvoje. Tarnaudamas Lietuvoje nuncijus dažnai aplankydavo mūsų bendruomenę, todėl su džiaugsmu ir nekantrumu laukėme jo viešnagės.

Drauge su nuncijumi Luigi Bonazzi šventėme šv. Mišias. Homilijos metu svečias dalijosi savo įžvalgomis iš Evangelijos perspektyvos. „Kai besąlygiškai priimame Dievo meilę, tuomet mums jos pakanka ir jau nebereikia dairytis aplinkui, pavydint kitiems, kaip kad nutiko tiems anksčiau pasamdytiems Evangelijos darbininkams, pykusiems, kad gavo tiek pat, kiek ir vėliau pasamdytieji“ – sakė jis. Nuncijus kvietė džiaugtis kitų gėriu ir plėsti savąją širdį, kad joje kasdien augtų veltui dovanojama Dievo meilė.

Po šv. Mišių vyko susitikimas su bendruomene. Arkivyskupas Luigi pasakojo apie savo tarnystę Kanadoje, iššūkius, su kuriais susiduria krikščionys, gyvenantys itin sekuliarioje visuomenėje. Nuncijus kalbėjo ir apie bendruomeninį gyvenimą bei klusnumą. Kai kuriuos svarbius bendruomeninio gyvenimo elementus jis palygino su natų gama. Kad išgautume melodiją, svarbi kiekviena nata. Taip ir gyvenant bendruomenėje, svarbus kiekvienas žmogus, kiekviena dovana, nes viskas įsilieja į vieną, Dievą šlovinančią melodiją. Tuomet bendruomenė tampa seseriškumo ir broliškumo liudytoja kiekvienam apsilankančiam žmogui ir visam pasauliui. Meilingumas (gera valia), didžiadvasiškumas, kantrybė, draugystė, gebėjimas bendradarbiauti, pagarba – tai savybės, būtinos, kad suskambėtų darni bendruomenės melodija.

Vėliau tęsėme bendrystę prie pietų stalo.

Kiekvieną apkabinęs ir tėviškai pabučiavęs nuncijus išvyko palikdamas mūsų širdyse džiaugsmo, bendrystės ir artimo meilės dovaną.

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius