• Simple Item 2
  • Simple Item 8
  • Simple Item 7
  • Simple Item 1
  • Simple Item 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Salvador Ros García OCD. Didžiojo penktadienio meditacija

1. Kryžiaus papiktinimas

Jėzaus mirtis nukryžiuojant yra nepaneigiamas istorinis faktas. Apie tai rašo romėnų istorikas Tacitas: „Kristus buvo nubaustas mirties bausme valdant Tiberijui, Poncijaus Piloto nuosprendžiu“ (Analai 15, 43). Tačiau pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, kad nukryžiavimas, kaip ir sudeginimas bei atidavimas žvėrims, buvo pati baisiausia romėnų baudžiamosios teisės bausmė, kone be išimties skirta vergams, kriminaliniams nusikaltėliams, teroristams ir laikyta mors turpissima, žiauriausia ir gėdingiausia mirtimi, negana to, ja nubaustųjų kūną palikdavo nukraujuoti ir sulesti paukščiams.

Skaityti daugiau ...

Mieli mūsų Geradariai ir Bičiuliai,

Norime papasakoti apie mus užklupusius rūpesčius. Kai kurie jau žinote, kad pastaruoju metu tenka iš pagrindų remontuoti vienuolyno pastatą. Darbus pradėjome prieš kelerius metus. Jūsų aukomis pavyko pakeisti dalį koplyčios langų, apšiltinti vakarinę jos sieną. Dėl drėgmės rūsyje buvo įsiveisęs pelėsis, todėl pirmiausia sutvarkėme drenažo sistemą aplink pastatą ir apšiltinome išorinės pastato sienos pamatus. Šiuo metu tie patys darbai atliekami vidiniame vienuolyno kiemelyje. Labai džiaugiamės, kad dėl Jūsų dosnumo pavyksta pamažėl tęsti darbus, ir laiminame mūsų geradarius.

Skaityti daugiau ...

„Viešpats man padovanojo Lietuvą!“ Ses. Kūdikėlio Jėzaus Marija Juozapa OCD

„Dievas tau duoda, kad tu duotum kitiems“, – sako ses. Marija Juozapa (g. 1947), paklausta, kaip ji, Škotijoje gimusi ir lietuviškų šaknų turinti vienuolė, pirmąkart į Lietuvą atvykusi 1994 metais, ryžosi čia steigti vienuolyną. Sulaukusi tokio amžiaus, kai, rodos, jau galėjo atsidėti kontempliatyviam gyvenimui, ši moteris atsiliepė į Dievo kvietimą, kuris jos įprastą kasdienybę sujudino iš pamatų. Nepriklausomybės aušroje besikūrusio Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolyno istorija yra ne tik to laiko Lietuvos, bet ir mūsų visų dvasinio augimo istorijos dalis, mokiusi vaduotis iš sovietinės priespaudos skaudulių bei šypsotis, ugdžiusi atjautos, dovanojimo, aukojimo, Dievo ir artimo meilės dorybes.

Skaityti daugiau ...

Juan Antonio Marcos. Jėzaus Teresė ir širdies klausa

Visi galime žodžiais „sužeisti“, tačiau jais galime ir „išgydyti“, ir „užgydyti“. Todėl žodžiai yra ir sielos „vaistai“, tikri nuskausminamieji ir patikimi raminamieji. Jie gali tapti geriausiu receptu. Esama atgaivinančių, sugrąžinančių taiką, nuraminančių, atnešančių palengvėjimą, paguodžiančių žodžių... Tai gydomoji žodžių galia, ją turi pirmiausia vidiniai, širdimi ir širdyje girdimi žodžiai, ateinantys iš Dievo. 

Skaityti daugiau ...

Su šv. Kryžiaus Jonu ieškant To, kuris dar labiau mūsų ieško

Ian Matthew. Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šv. Kryžiaus Jonu. / Iš anglų ir ispanų kalbų vertė sesuo Kryžiaus Ieva Marija OCD. – Paštuvos Šv. Juozapo ir šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės basųjų karmeličių vienuolynas, 2020. – 232 p. – Serija: Karmelio knyga.

Tėvo basojo karmelito Iaino Matthew knyga „Dievo įsiveržimas. Dvasinė kelionė su šventuoju Kryžiaus Jonu“ skirta alsinamiems Dievo ilgesio ir nors nedrąsiai, bet apsisprendusiems nerti į nežinomybę – ieškoti Dievo, kurio taip trokšta širdis. Į šią kelionę Dievop tėvas I. Matthew siūlo pasiimti kuklų, bet patyrusį ir itin patikimą vadovą – šv. Kryžiaus Joną. Šis Bažnyčios Mokytojas nesišvaisto žodžiais, dažnai linkęs patylėti Dievo slėpinio akivaizdoje, bet kai kalba, jo žodžiai kyla iš širdies gelmių, yra išmėginti meilės žaizdre.

Skaityti daugiau ...

Bendruomenės rekolekcijos su t. Kazimieru OSB

Spalio 21–27 dienomis mūsų bendruomenė gyveno rekolekcijų ritmu. Rekolekcijų vedėjas šiemet buvo Palendrių Šv. Benedikto vienuolyno prioras t. Kazimieras Milaševičius OSB. Tėvas Kazimieras pasirinko kalbėti apie bendruomenę kaip seseriškos meilės slėpinį.

Skaityti daugiau ...

Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyno įsikūrimo 25 metų jubiliejus

Spalio 1 d., Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės iškilmėje, šventėme Šv. Juozapo ir Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės vienuolyno įsikūrimo 25 metų jubiliejų. Džiaugiamės, kad šventėje dalyvavo naujai paskirtas apaštalinis nuncijus Lietuvai arkivyskupas Petar Rajič, vyskupai Eugenijus Bartulis ir Linas Vodopjanovas OFM, gausus būrys kunigų, kitų kongregacijų seserys, vietinės valdžios atstovai, kaimynai, bičiuliai, geradariai.

Skaityti daugiau ...

Vizitacija ir priorės rinkimai

Rugpjūčio 29 – rugsėjo 1 d. mūsų vienuolyne vyko tėvo Rafal‘io Wilkowski‘o OCD, Ordino sekretorius seserims, kanoninė vizitacija ir vienuolyno vyresniosios rinkimai. Vienuolyno vyresniąja trejų metų kadencijai išrinkta sesuo Švč. Jėzaus Širdies ir Švč. Veido Nijolė Marija OCD.

Skaityti daugiau ...

Pamaldų tvarka

07.30 val. Rytmetinė

8.05 val. Tercija

8.15 val. Šv. Mišios
(Šv. Mišių laikas gali būti keičiamas, kiekvienos dienos šv. Mišių laiką galite rasti skiltyje – Kalendorius)

12.45 val. Dieninė

14.30 val. Nona

17.20 val. Vakarinė 

20.30 val. Naktinė ir Aušrinė

Kalendorius