• Simple Item 2
  • Simple Item 1
  • Simple Item 8
  • Simple Item 5
  • Simple Item 7
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Jo Eminencijos kardinolo Audrio Juozo Bačkio viešnagė mūsų vienuolyne

Šeštadienį, spalio 6 d., mūsų vienuolyne viešėjo J. E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Drauge šventėme šv. Mišias. Pamokslo metu ganytojas pabrėžė kontempliatyvaus gyvenimo svarbą Bažnyčioje. „Esate reikalingos Bažnyčiai“, – sakė kardinolas. Jis atkreipė dėmesį, kad spalio mėnesį minime daug šventųjų: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę, šv. Pranciškų, šv. Faustiną Kovalską... Pasak kardinolo, šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė yra didžioji gailestingosios Dievo meilės skleidėja. Paaukojusi savo gyvenimą maldai, ypač maldai už kunigus, troškusi „būti meile Bažnyčios širdyje“, ji tapo didžia šventąja ir misijų globėja, nes Šventoji Dvasia paprastame ir paslėptame karmelitės gyvenime nuveikė didžių dalykų.

Skaityti daugiau ...

Padėka mūsų geradariams

Prieš porą savaičių pavyko užbaigti mūsų vienuolyno vakarinės sienos apšiltinimo ir balkono remonto darbus. Šioje sienoje esantys langai buvo pakeisti sausio mėnesį. Labai džiaugiamės ir norime nuoširdžiai padėkoti visiems už gerumą bei dosnumą.

Telaimina Dievas Jus, Jūsų šeimas ir artimuosius!

Skaityti daugiau ...

Šv. Teresėlės laiškų rinktinės „Milžino žingsniais“ sutiktuvės Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje

Birželio 7–10 d. Klaipėdoje, Kaune, Panevėžyje ir Vilniuje šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės mylėtojai rinkosi į išsamios jos laiškų rinktinės „Milžino žingsniais“ sutiktuves. Su pirmą kartą lietuvių kalba pasirodžiusiais Teresėlės laiškais susirinkusiuosius nuodugniai supažindino svečias iš Prancūzijos tėvas Philippe Hugele OCD, keliolika metų gyvenęs Lizjė karmelitų bendruomenėje, tyrinėjęs šventosios palikimą. Beje, jis parašė pratarmę lietuviškajam Teresėlės laiškų leidimui. Knygos vertėja sesuo Barbora papasakojo, kokius sunkumus teko įveikti verčiant laiškus iš prancūzų kalbos. Sesuo Laima OCD pristatė seserų karmeličių išleistas knygas. Renginio svečius kalbino knygos redaktorė Asta Petraitytė. Klaipėdoje susirinkusiuosius į bendrą giesmę įtraukė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios choro „Schola Cantorum de Regina Pacis“ choristai (vadovas Vidmantas Budreckis). Teresėlės relikvijų viešnagę priminė režisierės Dalios Kanclerytės filmo „Rožių lietus“ ištrauka. Panevėžyje mintimis apie šv. Teresėlę pasidalijo vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, Vilniuje – kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Šventoji Kūdikėlio Jėzaus Teresė Lietuvos tikintiesiems jau pažįstama iš „Vienos sielos istorijos“, „Paskutinių pokalbių“ ir vyskupo Guy Gaucher parašytos biografijos. Tačiau laiškai naujomis spalvomis papildo šventosios portretą, atskleidžia naujų jos bei Martenų šeimos gyvenimo, tarpusavio santykių detalių. Pasak tėvo Philippe Hugele, Teresėlės laiškai apima beveik visą jos gyvenimą – pirmąjį laišką ji parašė būdama ketverių metų mergytė, paskutinį – maždaug mėnuo iki mirties, – todėl jie mums atskleidžia jos tikėjimo brendimą, parodo, kaip ji milžino žingsniais bėga šventumo keliu. Paskutiniai Teresės laiškai dėl savo brandumo lygintini su prinokusiomis pjūčiai javų varpomis. O tarp pirmojo ir paskutinio laiško telpa visas nepaprastai turtingas, gilus ir paslėptas Teresės gyvenimas.

Iš Teresėlės laiškų matyti, kad jai patiko rašyti. Ji rašė išmoningai, netgi su literatūriniu polėkiu. Be to, skaitydami jos laiškus, turime atsižvelgti, kad jie rašyti XIX amžiaus pabaigoje, kai bendrauti laiškais buvo įprasta ir kai netgi paštas veikė jei ne geriau, tai bent ne prasčiau nei šiandien, – aiškino tėvas Philippe. Teresė rašė laiškus ne tik pasaulyje gyvenantiems šeimos nariams ir giminaičiams, bet ir keitėsi laiškeliais bei rašteliais su seserimis karmelitėmis. Tais laikais visus laiškus paprastai pirma perskaitydavo vienuolyno vyresnioji. Tad stebina Teresėlės brandumas ir laisvumas. Skaitant jos laiškus neatrodo, kad ją toks laiškų patikrinimas būtų suvaržęs, trukdęs papasakoti tai, ką ji norėjo.

Kūdikėlio Jėzaus Teresės laiškuose gausu įvairiausių vaizdinių. Kai kuriuos ji pati sugalvojo, kitus pasiskolino iš skaitytų knygų, dar kitus – iš Šventojo Rašto. Pasak tėvo Philippe, Teresei buvo itin svarbus Dievo žodis. Jį cituoti, parafrazuoti Teresėlė pradėjo tik įstojusi į Karmelį. Jos laiškai tiesiog prisodrinti Dievo žodžio. Tad iš laiškų šventoji mums atsiskleidžia ir kaip karmelitė, vykdanti savo pašaukimą, – dieną naktį mąstanti Viešpaties Įstatymą, t. y. Dievo žodį, ir juo gyvenanti.

Be kitų temų, tėvas Philippe papasakojo apie Teresėlės santykius su Lizjė karmeličių vienuolyno vyresniąja motina Marija de Gonzaga, susirašinėjimą su misionieriais, aptarė teresiškąją askezę, atsidavimą Gailestingajai Meilei, Karmelio atnaujintojų – šv. Kryžiaus Jono ir šv. Jėzaus Teresės – įtaką jai.

Vilniuje paklaustas, ar šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės mokymą apie gailestingąją Dievo meilę ir šv. Faustinos žinią apie Dievo gailestingumą galima tapatinti, svečias basasis karmelitas atsakė, kad šios dvi charizmos jokiu būdu nesuplaktinos į vieną, nes yra skirtingos. Tėvas Philippe atkreipė dėmesį, kad popiežius Jonas Paulius II, skelbdamas Teresėlę Bažnyčios mokytoja ir nusakydamas jos mokymo ir misijos esmę, nė karto nepavartojo žodžio „gailestingumas“, esminio, skelbiant seserį Faustiną šventąja.

Teresėlės laiškų vertėja sesuo Barbora papasakojo, kad verčiant šventosios laiškus buvo labai svarbu atrasti „deramą toną“, perteikiantį jos jausmingą stilių, bet jo „nenusaldinantį“. Pasak vertėjos, Teresės laiškus versti buvo nelengva – juose labai daug simbolių, nutylėjimų, „paslėptų prasmių“, kurias neretai gana sunku perteikti lietuvių kalba. Mat Teresėlė rašė gerai pažįstamiems žmonėms, dažniausiai paskubomis, tad neretai būdavo priversta nutraukti savo mintį arba ją trumpinti, kliautis adresato supratingumu. Po kiekvieno laiško einančios išnašos ne apsunkina tekstą, bet, padeda jį suprasti, atskleidžia daugybę Teresėlės gyvenamosios aplinkos detalių.

Sesuo Laima OCD papasakojo, jog seserims karmelitėms mintis leisti Karmelio šventųjų knygas kilo iš troškimo dalytis karmelitiškojo dvasingumo lobiais. „Tai mūsų apaštalavimo būdas“, – sakė ji, pabrėždama, kad žmonės pernelyg dažnai dvasiniame gyvenime ieško ypatingų potyrių, regėjimų, apreiškimų, kai derėtų remtis patikima dvasine patirtimi, ieškoti tiesos. Tą patikimą dvasinę patirtį ir siūlo Karmelio šventųjų raštai.

Sesuo Laima OCD pristatė kitas bendruomenės išleistas knygas: albumą „Malonių lietaus nuplauti“, pasakojantį apie šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės relikvijų viešnagę Lietuvoje. Šiame albume – popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkasis laiškas Divini Amoris Scientia, parašytas skelbiant Teresę Bažnyčios mokytoja, ir jo ta proga sakyta homilija, taip pat straipsniai apie šventosios gyvenimą ir dvasingumą, daug autentiškų Teresėlės ir jos aplinkos nuotraukų.

Švenčiant šv. Jėzaus Teresės 500 metų gimimo jubiliejų, seserys karmelitės išleido tėvo Salvador Ros OCD knygelę „Šventosios Teresės maldos būdas“. Joje glaustai išdėstoma šv. Teresės maldos esmė.

Taip pat išleistas šv. Jėzaus Teresės „Tobulumo kelias“ – jame Teresė aiškina „Tėve mūsų“ maldą ir plačiai kalba apie maldai reikalingas sąlygas, arba dorybes: meilę, atsižadėjimą, nuolankumą.

Pernai buvo išleisti ir šv. Kryžiaus Jono „Šviesos ir meilės posakiai“ – nedidelis šventojo klausytojų bei skaitytojų užrašytų jo minčių ir pamokymų rinkinys.

View the embedded image gallery online at:
http://karmelites.lt/aktualijos#sigProId4a0e0be01d

Vienuolyno remonto darbai – prašome Jūsų paramos

Pradėjome būtinus vienuolyno remonto darbus. Deja, jiems tęsti stokojame lėšų. Kreipiamės pagalbos į Jus, mūsų Geradariai ir Bičiuliai. Jei išgalite ir norite mums pagelbėti, piniginę auką prašome pervesti: LT50 7044 0600 0815 9323, AB SEB bankas. (Užrašyti: „Auka vienuolyno remontui“.)

Jau pakeitėme keletą langų. Šiuo metu kaupiame lėšas kitiems langams pakeisti, atnaujinti stogui, apšiltinti sienoms, ventiliacijos sistemai įvesti.

Skaityti daugiau ...

Bruno Moriconi OCD. Malda su Marija

Pamaldumas Mergelei Marijai yra esminė Bažnyčios maldos dalis. Bent kelios nuostabios maldos Marijai kilo iš Evangelijos tekstų. Pavyzdžiui, maldos Sveika, Marija ir Viešpaties angelas. Evangelijomis remiasi ir rožinio slėpiniai. Esame gana įpratę mąstyti apie Mergelę Mariją kaip apie Karalienę, apsiaustą Dievo garbės, ir kur kas sunkiau ją įsivaizduojame kaip vieną iš mūsų, gyvenusią konkrečiu istoriniu metu. Tad pamėginkime nueiti tą maldos kelią, kurį Šventosios Dvasios vedama nukeliavo ankstyvoji Bažnyčia, maldoje atrasdama Marijos slėpinį. Beje, Marijos malda teikia itin daug peno kiekvieno krikščionio maldai. Marija iki tapo asmeniu, į kurį tikintieji melsdamiesi kreipiasi daugybe pagarbių titulų, pati buvo uoli maldininkė, įkvepianti ir kitus melstis. Tad pirmiausia išmokime ja sekti kasdieniame gyvenime. Ji yra mūsų sesuo ir bičiulė maldos kelyje.

Skaityti daugiau ...

Vyskupas Guy Gaucher OCD. Kodėl Tave myliu, o Terese

Vyskupas Guy Gaucher OCD (1930–2014) – basasis karmelitas, ilgametis Bajė ir Lizjė vyskupijos vyskupas, atsidavęs ir įdėmus šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės gyvenimo ir mokymo tyrinėtojas. Savo draugystę su Teresėle nuoširdžiai ir taikliai apibendrina šiame pamoksle, sakytame baigiant eiti vyskupo pareigas. Jo pavadinimas „Kodėl Tave myliu, o Terese“ primena šventosios sukurtas eiles „Kodėl Tave myliu, o Marija“. Viešėdamas Paštuvoje, šio pamokslo tekstą vyskupas Guy padovanojo mums, seserims basosioms karmelitėms. Teresėlės šventės ir Misijų sekmadienio proga džiaugiamės galėdamos jo vertimu pasidalyti su jumis.

Skaityti daugiau ...